มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมการตลาด U2T for BCG (BRU Fair)  ในวันที่ 14 -18 กันยายน เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายสู่ท้องตลาด บูธทางชุมชนตำบลสำโรงอำเภอพลับพลาชัย ได้มีการนำผลิตภัณฑ์และผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนตำบลสำโรงมาจัดจำหน่าย ได้แก่กระถางต้นไม้จากกากมะพร้าว แผงไข่จากฝางข้าว มะละกอแก้ว