กระผมนายศราวุธ เพ็ชรเลิศ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ได้มี ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม การประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานทุก ๆคน ในการจัดทำการเชิงปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการทำผลิตภัณฑ์ ออกแบบแพทเทิร์นต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบแพ็กเกจ และโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัยขึ้นด้วย

วันที่ 5 กันยายน 2565 กระผม ได้เข้าร่วม ทำกิจกรรม การขับเคลื่อนกิจกรรม ECT WEEK  ลงพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น ไปพบกับกรรมการศูนย์ฯ ณ  ที่ทำการ ศส.ปชต. กศน. ตำบลโคกขมิ้น เพื่อเก็บข้อมูลการสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน และเก็บข้อมูล การเมือง ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำข้อมูลที่ได้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบใน กศน. ตำบลโคกขมิ้นต่อไป

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 กระผมและผู้ปฏิบัติงาน ได้นำสินค้าของตำบลโคกขมิ้น ได้แก่ข้าวเกรียบกล้วย และไอศกรีมทุเรียนทอด มาวางจำหน่ายที่บูธ ในงาน  “U2T for BCG BRU FAIR” ชม ชิม  ช้อป แชร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นงานที่ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 มีสินค้าจาก U2T for BCG 152 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ มาวางจำหน่ายมากมาย