หลังจากการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการที่จะเข้ามาพัฒนากล้วยน้ำว้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน เพราะหลังจากฤดูการทำนาข้าวหมดไปชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน เพื่อหารายได้เสริมจุนเจือแก่ครอบครัว การจำหน่ายกล้วยส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นเพียงการตัดเครือและจำหน่ายเป็นหวี ทำให้กล้วยน้ำว้าในชุมชนดูไม่มีจุดเด่นหรือสิ่งดึงดูดจากผู้บริโภค แต่การนำกล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยคลุกฝุ่น ทำให้กล้วยน้ำว้ามีดูมีจุดสนใจ เพราะไม่เคยมีชาวบ้านในชุมชนทำจำหน่าย จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านสนใจการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า เป็นกล้วยคลุกฝุ่นหากการแปรรูเป็นกล้วยคลุกฝุ่นอย่างเต็มรูปแบบแล้ว บรรจุภัณฑ์และโลโก้ที่โดดเด่นจะทำให้ดึงดูดผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ส่วนผสม
กล้วยน้ำหว้า 20 ลูก น้ำตาล 3 ช้อน เกลือ ครึ่งช้อน แป้งกล้วย 5 ช้อน แป้งข้าวเจ้า 5 ช้อน
วิธีทำ
นำกล้วยน้ำหว้ามาปลอกเปลือกแล้วนำไปปั่นให้ละเอียด พอปั่นละเอียดแล้ว จะนำมาใส่ส่วนผสม เพื่อนำไปทอดแปรรูป หรืออบ เพื่อนำมาแปรรูป โดยการคลุกฝุ่น เช่น ผงปาปิก้า ผงสไปร์ซี่ ผงโกโก้