เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการปฎิบัติงานโครงการ U2T กับการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้มีการปรับสูตรผลิตภัณฑ์และโลโก้บรรจุภัณฑ์จนลงตัวทุกอย่างแล้ว ในเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่เราได้นำเอาผลิตภัณฑ์มาร่วมทดลองขายจริงที่งานซ้อมรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้รับผลรับจากทางลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งลูกค้าที่มาซื้อที่หน้าร้านและลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ หลังจากนี้ก็จะต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาในส่วนต่างๆที่มีประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนกันทรารมย์ให้มีรายได้และช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจระดับชุมชนให้ดีขึ้นในระยะยาวต่อไป