ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชน  ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG) MS04-1 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในเขตพื้นที่ตำบลสูงเนิน ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกับปลาร้าทรงเครื่อง  “แม่ล้อม” ต่อเนื่องมาในเดือนสิงหาคม ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แปลกใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่องชนิดผง และน้ำพริกแบบก้อน และในเดือนกันยายนนี้ การตลาดต้องมาแล้วผลิตภัณฑ์น้ำพริกแบบก้อน กับปลาร้าทรงเครื่องแบบผง จะเริ่มออกสู่ตลาด และเป็นที่รู้จักของลูกค้า เพื่อจะเป็นการเริ่มสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสูงเนิน ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้รับการยกระดับทั้งตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากของสินค้า และในเดือนกันยายนนี้นอกจากจะทำการตลาดของแบรนด์”แม่ล้อม” แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ลงปฏิบัติงานร่วมกับทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตำบลสูงเนิน ได้อมรม เก็บข้อมูล เผยแพร่แนวทางประชาธิปไตยให้แก่ชุมชน และเข้าร่วมอบรมผ่านทางออนไลน์ในการเปิดร้านใน shopee เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้แบรนด์ “แม่ล้อม”

จากน้ำพริกและปลาร้าทรงเครื่อง ที่ธรรมดาๆกลายมาเป็นน้ำพริกแบบก้อน กับปลาร้าทรงเครื่องแบบผง ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ทันสมัย ในบรรจุภัณฑ์ที่น่าซื้อ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG ที่ช่วยพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน