ข้าพเจ้านายวีรพล ชีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน ตำบลลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BBC (U2T for BCG) ได้ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เดือนกันยายน  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ดังนี้

 

ได้เข้าร่วมชี้เเจงรายละเอียด ข้อสรุปเรื่อง การทอผ้าไหมลายผ้าไหมลายอัตลักษณ์ตำบลลำดวน ได้ให้ชาวบ้านร่วมกันตั้งชื่อลายผ้าเเต่ละลาย มีลายผ้าไหมมัดหมี่ 4 ลายจำนวน 5 ผืน มีลาย สามัคคีลำดวน ลายกลีบลำดวน ลายผการันดูล และลายกลีบลำดวน และผ้าพันคอยกขิด ลายตะขอลำดวน และได้มอบลายผ้าให้ชาวบ้านตำบลลำดวน

ได้มาจัดบูธขายสินค้า ที่บูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตำบลลำดวนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน