u2tbcg.bru.ac.th เป็นเว็บไซต์หลักโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองรับการเข้าถึงจากอุปกรณ์หลากหลายชนิด รวมทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพา ซึงถือเป็นอุปกรณ์ที่่สะดวกในการนำไปใช้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำการเข้าใช้เว็บไซต์ u2tbcg.bru.ac.th ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพาซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ http://u2tbcg.bru.ac.th กดเลือกที่ปุ่มเมนู (สัญลักษณ์ 3 ขีดในแนวนอน) เพื่อแสดงรายการเมนู

หน้าแรกเว็บไซต์ u2t.bru.ac.th

2. จากนั้นให้เลือกที่เมนู เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

3. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวกันกับระบบลงเวลา คือ ใช้หมายเลขบัตรประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์

4.เมื่อเข้าระบบได้ถูกต้อง ให้ไปทีเมนูข้อมูลส่วนตัว โดยเลือกลัญลักษณ์เมนูด้านมุมซ้ายบน จากนั้นให้เลือกเมนู ข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

5. ตรวจสอบชื่อ นามสกุล หากไม่ตรงให้แก้ไขให้ถูกต้อง โดยชื่อต้องมีคำนำหน้าชื่อด้วย จากนั้นเลือกชื่อที่แสดงให้คนทั่วไปเห็น เลือกรูปแบบให้มี คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล

แก้ไขโปรไฟล์ใน u2t

6. เลือนลงไปด้านล่างของหน้าจอ เพื่อไปแก้ไขคณะและตำบลที่สังกัด ให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จให้เลือกปุ่ม อัปเดทข้อมูลส่วนตัว (สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่มุมบนขวา)

แก้ไขหมวดหมู่

7. การไปหน้าแรกของเว็บไซต์ ให้เลือกที่ปุ่ม Home (รูปบ้าน) จากนั้นเลือกเยี่ยมชมเว็บไซต์

8. การเข้าถึงแบบฟอร์มออนไลน์ในระบบ กดเลือกที่ปุ่มเมนูเหมือนในขั้นตอนที่ 1 เพื่อแสดงรายการเมนู จากนั้นให้เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการใช้

เมนูแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ u2t