ดิฉันนางสาวศิริกาญจน์ ปัญญาเอก ประเภท : บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ ได้มีการลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานได้การจัดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ณ อบต.โนนขวาง เพื่อให้ความรู้เเละวิธีการแปรรูปในการนำผลไม้เเละสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าเเละสร้างรายได้ให้เเก่ครอบครัวได้

         

           

 

           

ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 การจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ” ชม ชิม ช้อป แชร์” งาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

         

ผลิตภัณฑ์ตำบลโนนขวางนำมาออกบูธมากมาย ผลิตภัณฑ์ตำบลโนนขวางจะเป็น เเยมมะหาวมะนาวโห่ และ สเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร

         

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนดิฉันได้รับมอบหมายในการจัดทำเอกสารในการตัดยอด การทำหนังสือส่งออกต่างๆเพื่อที่จะได้ลงโครงการในครั้งนี้ บางส่วนหรือบางกิจกรรมจึงไม่สามารถลงพื้นที่กับทีมงานได้