ข้าพเจ้านางสาวอาจารี  สีดาดี  ประเภท:ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือน กันยายน 2565
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการจัดอบรมการออกแบบลายเสื่อกก และการทำสบู่สมุนไพร พิมเสนน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหนองตะครองซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีกลุ่มประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพื่อจะพัฒนาให้เป็นอาชีพโดยเสือกกนั้นเราได้ร่วมกันออกแบบเป็นลายต้นตะครองเป็นที่มาของชุมชนหนองตะครอง

การออกบูธ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน U2T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้า คัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนใมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565