ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อันทะโคตร ประเภทประชาชน ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร:การยกระดับเศรษฐกิจ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่1 กันยายน2565 ได้จัดการอบรมของกลุ่มดอกไม้สวรรค์ได้มีการทำสบู่จากสมุนไพรเช่นขมิ้นมะขามฯและวิทยากรได้พากลุ่มทำสครับเพื่อไว้ขัดผิว วันที่2 กันยายน2565 ได้จัดอบรมของกลุ่มเสื่อกกการอบรมได้การคิดลวดลายและทำการทอเผื่อแกะหลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลคือต้นกกในระหว่างทำได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อรอนำเสื่อกกมาเข้ารูปเป็นแจกัน วันที่15-18 กันยายน2565 ได้มีการออกบูธที่ราชภัฏบุรีรัมย์ได้นำผลิตภัณฑ์จากตำบลมาเช่นแจกันจากเสื่อกกเสื่อกกสบู่จากสมุนไพรและพิมเสนน้ำ

ทั้งหมดนี้ รู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมทำงานกับโครงการ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี