นายธนากร  อุ่นใจ

ประเภทบัณฑิต NS07-2 ตำบลหนองตะครอง

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  รายงานประจำเดือนกันยายน วันที่ 1-2 กันยายน 2565 ทางทีมงานทางทีมงาน U2T คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองตะครอง ได้มีการจัดการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ของชำร่วย สบู่ พิมเสนน้ำ) และการทำเสื่อกกแปลรูปผลิตภัณฑ์มาเป็นแจกัน โดยการดำเนินงาน 1-2 กันยายน 2565 กระผมนายธนากร  อุ่นใจ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินงานการจัดอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (การทำของชำร่วย สบู่ พิมพ์เสนน้ำ)และการฝึกอบรมการทำเสื่อกกแปลรูปผลิตภัณฑ์เป็นแจกัน หลังจากการฝึกอบรมเสร็จมีการติดตามผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดการอบรมโดยการนำสินค้าดังกล่าวนำมาจำหน่ายตามบูธ วันที่ 14-18 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์