ข้าพเจ้านายอภิมุข ไชยอุป ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG  ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เก็บข้อมูล และแนะนำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการผู้นำชุมชนและประชากรในพื้นที่ของตำบลแคนดงมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการอบรมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวโพดและดอกไม่ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด ทีมU2Tแคนดง จึงได้มีการจัดอบรมตลอดเดือนสิงหาคม นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากรที่ได้จัดหาไว้ ลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าให้แก่กลุ่มชาวบ้าน หมู่ที่1 ตำบลแคนดง ได้ร่วมเรียนรู้ ฝึกทำข้าวเกรียบจากข้าวโพดและดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด ทั้งนี้อาจารย์ที่ปนึกษาประจำโครงการยังได้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับชาวบ้านเกี่ยวกับยอดขายและวิธีการขายเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนทางทีม U2Tแคนดง ได้นำผลิตภัณ์ข้าวเกรียบจากข้าวโพด จากกลุ่มชาวบ้านหมู่1 ตำบลแคนดง มาวางจำหน่ายในงานนิทรรศการของ U2T ที่ทางมหาลัยได้จัดขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น