กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2565
ข้าพเจ้านาง นภา ขนันไทย
ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน
ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนกันยายนนี้ทีมงานและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ U2T for BCG ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน พร้อมอธิบายเกี่ยวกับนโยบาย โครงการของเราและนำประชาชนทำน้ำต้มฟางแดง เจลลี่จากน้ำฝางแดง ตั้งแต่เริ่มขบวนการจนบรรจุภัณฑ์พร้อมขายชาวบ้านให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้นำผลิตภัณฑ์จากน้ำแก่นฝางมาวางบูทขายในงานซ้อมรับปริญญาจากวันที่ 15-18 กันยายน 2565 เป็นการขยายตลาดและโอกาสให้ประชาชนรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น
หวังว่าโครงการ U2T for BCG ของเราจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนของเรา ตำบลเมืองแก เป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน