บทความประจำเดือนกรกฎาคม

โดยนางสาวภานุมาศ วงศ์ศรี (ประชาชน)

ผู้ปฏิบัติงานตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

หลักสูตร SC16-2โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T for BCG and RegionalDerelopment)

คณะ:วิทยาศาสตร์ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลสนามชัยจัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบGoogle Meet เพื่อชี้เเจงรายละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อศึกษาค้นหาข้อมูล

เมื่อวันที่18กรกฎาคม2565ได้ลงพื้นที่สนามชัยได้พบปะกับท่านนายกตำบลสนามชัยเพื่อชี้เเจงการลงพื้นเเละอนุญาตเก็บข้อมูลของตำบลสนามชัยได้รับทราบว่าคณะอาจารย์และผู้ปฎิบัติงานจะเข้ามาทำการเก็บข้อมูลการทำน้ำพริกปลาย่างจากการประชุมในการหาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาต่อยอดและswotความต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสนามชัย