ข้าพเจ้านางสาวภานุมาศ วงศ์ศรี
ดำเนินงานประเภท ประชาชน
โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโควิดด้วย เศษฐBCG
u2t for BCG and Regional Derelo Pment
ขณะ วิทยาศาสตร์ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่6กันยายน2565
ลงพื้นที่ อบต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
อบรมเรื่องพัฒนาบรรจุผลิตภัณฑ์แบบใหม่ของน้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกกากหมูร่วมกับชุมชนและได้แสดงความคิดเห็นกับชุมชนวิยากรและผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมอบรมและได้อบรมการขายออนไลน์ให้กับชุมชนให้ได้มีการขายหลากหลายช่องทางการขายน้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกกากหมูและได้สอนให้ชุมชนในการใช้แอพขายแบบออนไลน์
วันที่9กันยายน2565
ลงพื้นที่ ส่งเอกสาร แบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ ศส.ปชต. อ.สตึก จ.บุรีรัมย์