ข้าพเจ้านางสาวช่อเพชร คะมุง ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภาคประชาชน

รหัสตำบล SC08-1 คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลสนวน ท่องเที่ยวสุขใจไปสนวน

คณาจารย์และผปฏิบัติงาน ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2565

ทางทีมงานได้ร่วมกันออกความคิดเห็น และร่วมกันออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ขึ้นมา กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทางทีมงานจะต้องออกแบบนั้นมีกล่องสบู่และกล่องผ้าไหม จากนั้นทางทีมงานได้ร่วมกันผลิตสบู่สมุนไพรใบกัญชาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมกันผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสินค้าที่นำออกจำหน่ายและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน

หลังจากกที่ผลิตสบู่แล้วนั้นทางทีมงานได้ช่วยกันทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกล่องนั้น ขนาดกล่อง รูปร่าง และสีสันต้องโดดเด่น เป็นที่ดึงดูดแก่ลูกค้า ใช้งานง่ายสะดวกสบาย จากนั้นจะได้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่ต้องการ

หลังจากที่ได้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทางทีมก็นำผลิตภัณฑ์บรรจุลงกล่อง จึงได้กล่องบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรใบกัญชา และกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมของตำบลสนวน

ก่อนที่จะจบโครงการทามหาวิทยาลัยก็ได้จัดงาน ชม ชิม ช็อป แชร์ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทางทีมงานก็ได้เข้าร่วมงาน และนำผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นมาออกมาวางจัดจำหน่ายในงานด้วย งานนี้ที่จัดขึ้นมาเป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้ผู้คน และกลุ่มคนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นช่องทางในการทำยอดขายให้แก่ชุมชนบ้านสนวนของเรา

สิ่งที่ได้จากการทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ได้เรียนรู้ ได้หาช่องทางในการสร้างรายได้ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในตำบล เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้น ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับใบกัญชา มีสรรพคุณเช่นไร ช่วยในเรื่องอะไรได้บ้าง และสามารถนำมาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง ความรู้ที่มานั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แกชุมชน และชุมชนจะได้เป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศด้วย