กระผม นายรณชัย นุรักรัมย์ สมาชิกทีมบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

รหัสตำบล SC08-1 คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลสนวน ท่องเที่ยวสุขใจไปสนวน

หลังจากกฏหมายปลดล็อกกัญชา เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มิ.ย. 65 เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และเพื่อรักษาต่างๆ ทีม u2t เที่ยวสนวนสุขใจ ได้ร่วมทีมกัน สร้างผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน…เป็นอาชีพเสริมรายไห้แก่ ชาวบ้านตำบลสนวนหลังจากกฏหมายปลดล็อกกัญชา เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มิ.ย. 65 เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และเพื่อรักษาต่างๆ จากนโยบาย ของนายก อบต.สนวน คนปัจจุบัน ซึ่งได้เพาะต้นกัญชาให้กับชาวบ้านบ้านล่ะต้น ทีม U2T ได้แปรรูปใบกัญชามาสร้างผลิตภัณฑ์และออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

                     

การออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์ของทีมตำบลสนวน…ใช้รูปถ่ายกัญชา เพื่อสื่อถึงวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ให้ผู้บริโภค เข้าใจถึงที่มาของตัวผลิตภัณฑ์…เพราะวัตถุดิบกัญชานั้นหาได้จากหมู่บ้านในตำบลสนวน..ซึ่งนิยมปลูกกัน..ตามนโยบาย สาธารณสุข..คือบ้านละต้น การทำสบู่กัญ โดยร่วมกัน วัตถุดิบหลักดังนี้ ใบกัญชา น้ำมันอ่อน สารเพิ่มฟอง ผงกัญชา สีผสมอาหารต้มส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันดี เตรียมพิมพ์…สบู่ ใส่ลงไป ตกแต่งด้วยใบกัญชาแห้ง…รอให้เย็น…แล้วแรบด้วยพลาสติกใส เพื่อป้องกันความชื่น แล้วบรรจุใส่กล่องผลิตภัณฑ์ต่อไปสร้างมาตรฐานคุณภาพ ด้วยความตั้งใจ พิธีพิถีพิถัน กล่องบรรจุภัณฑ์…ใช้ความคิดสร้างสรรค์….การออกแบบร่วม…และเห็นชอบ…รูปแบบที่เหมาะสมออกมาใช้ในการบรรจุตัวสินค้า…ได้อย่างสวยงามผ้าไหม ของชาวบ้านตำบลสนวน..เน้นการขายแบบห่อถุงพลาสติกทั่วๆไป…โดยไม่มีจุดเด่น คือ กล่องบรรจุภัณฑ์ ที่ดึงดูดใจแก่ลูกค้า ในการเลือกซื้อ

          

เมื่อเราเห็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและมีความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยให้รู้สึกว่าสินค้าเหล่านั้นดูน่าเชื่อถือและดูน่าใช้ และทำให้ตัดสินใจซื้อในที่สุด แต่จะออกแบบอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ถือเป็นหน้าเป็นตาให้สินค้า เป็นอีกหนึ่งประตูเปิดเข้าสู่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ไม่ควรมองข้าม นอกจากกล่องบรรจุภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่รักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้าแล้ว การที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ยังจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย