ข้าพเจ้านายธเนศ หอมจันทร์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภาคประชาชน

รหัสตำบล SC08-1 คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลสนวน ท่องเที่ยวสุขใจไปสนวน

ประชุมการวางแผนปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565

ทีมงาน u2t sc08-1 ตำบลสนวน ทางเราได้ร่วมกันผลิตสบู่สมุนไพรใบกัญชา ซึ่งในการทำสบู่สบู่นั้น ส่วนผสมก็จะมี เบสสบู่ สารลดแรงตึงผิว สารตกแต่งต่างๆ ได้แก่ ใบกัญชา และเกล็ดทอง ส่วนสรรพคุรนั้น ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวขาวใส ป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นละออง

หลังจากที่ได้สบู่จากใบกัญชามาแล้วนั้นทางทีมงานจึงร่วมกันออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ มีกล่องบรรจุภัณฑ์สบู่และกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม เมื่อได้ขนาดและรูปร่าง ของกล่องบรรจุภัณฑ์แล้ว ถึงขั้นตอนการจัดสติ๊กเกอร์ ออกแบบโลโก้และจัดทำกล่อง

ได้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมจัดจำหน่าย

     

ในวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม BCT WEEK การให้ความรู้และพูดคุยกับประชาชน ในหัวข้อหลักประชาธิปไตย การให้ความรู้ในแต่ละวันเป็นการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยได้แก่เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณสมบัติการเป็นผู้แทนควรเป็นเช่นไร เป็นต้น

ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงาน ชม ชิม ช้อป แชร์ ขึ้น ในงานนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการยกระดับสินค้าในชุมชน ทางทีมงาน u2t ตำบลสนวนจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางเราได้นำมาออกบูธมี สบู่สมุนไพรจากใบกัญชา และผ้าไหม การจัดงานครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่รายได้แก่ชุมชน เป็นช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ทำให้ได้ความรู้มากมาย ได้ความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพรใบกัญชา ได้เรียนรู้ขั้นการการผลิตสบู่ ได้เรียนรู้การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ความรู้ที่ได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะนำไปปรับใช้และเผยแพร่ให้แก่คนได้รู้จักให้มากขึ้น