ดิฉันนางสาวชัชฎา  กุลกิตติ์เตชากร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG and Regional development)

 

ในเดือนกันยายน 2565 ดิฉันและทีมงานตำบลห้วยหินได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยยุทธศาสตร์ BCG ในการผลิตสินค้าแก่ชาวบ้านในตำบลห้วยหิน โดยมีวิทยากร คุณสมพร   หม่องนันตะ มาสอนวิธีการทำกล้วยฉาบหลายแบบหลายรส เช่น   ช็อคโกแลต  ไวท์ช็อคโกแลต  และคาราเมล