โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านางสาวเทียนฉาย อรุณโน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565  ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน  U2T  ได้ลงพื้นที่ตำบลสตึก ร่วมกับทีมผู้นำชุมชนและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ได้มีการร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 หมู่บ้านในตำบลสตึก เพื่อพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงพูดคุยกันในเรื่องของวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ลักษณะของผู้นำที่ดีการมีช่วนร่วมของชุมชนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงาน U2T ได้ออกบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป ชาใบหม่อน และดักแด้กระป๋อง ของชุมชนตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัย์ ในงาน  U2T for BCG BRU FAIR ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์  โดยมีตำบลที่เข้าร่วมมากกว่า 100 ตำบล เพื่อเป็นการต่อยอดสินค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชน ทำให้ชุมชนตำบลสตึกของเราเป็นที่รู้จักที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงยังมีผู้คนสนใจการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในงานครั้งนี้อีกด้วย