ข้าพเจ้านางสาวทองใส โนนน้อย ลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ประเภทประชาชนทั่วไป พื้นที่ ตำบล ชุมแสง  อำเภอ สตึก  จังหวัด บุรีรัมย์

จากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเป็นระยะเวลา 3 เดือนซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันหาผลิตภัณฑ์มา 2 อย่างคือ1 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 2 ท๊อฟฟี่กล้วยเดือนกรกฎาคมลงพื้นที่หาข้อมูลพบปะประชาชนเดือนสิงหาคมสรุปเลือกผลิตภัณฑ์และจัดการอบรมทำผลิตภัณฑ์เดือนกันยายนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลtcd ภายในตำบลชุมแสงและให้ชาวบ้านเริ่มทำผลิตภัณฑ์และรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านมาบรรจุและในวันที่ 11 กันยายนได้มีการจัดโครงการสัมมนาอบรมอีกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเกี่ยวกับ marketing และเพจเพื่อที่จะให้ชาวบ้านมีช่องทางการขายทางเพจและในออนไลน์ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้อีก 1 ช่องทาง