MARKETING น่ารู้ ก้าวเข้าสู่ยุค 4G

            ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของสื่อออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนในทุกๆสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ ดังนั้นการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ถือได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน เพราะแต่ละแบรนด์นั้นสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักแบรนด์หรือสินค้าของแบรนด์ได้อย่างกว้างขวางจากการที่แบรนด์จ้างยิงแอดโฆษณากับเอเจนซีต่างๆ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง

         หากคุณอยากทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณรู้จักแบรนด์หรือสินค้าของคุณเองเป็นอย่างดี และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เพียงเท่านี้แบรนด์หรือสินค้าของคุณก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

            วันที่ 1-4 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดประชุมและวางแผนการทำงานและสรุปองค์ความรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการอบรม   

   วันที่ 5- 6 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า ละกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ในการทำกิจกรรม

       1. การดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ให้ดำเนินการโดยสามารถสอดแทรกร่วมกับกิจกรรมอื่น ในพื้นที่ที่U2T ต้องดำเนินการในภารกิจอื่น

       2. การสำรวจข้อมูลเพื่อทำภารกิจแต่ละวัน (5-6 .. 2565) ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คน แล้วนำมาสรุปประมวลผลลงในแบบรายงานของแต่ละวัน

       3. หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามภารกิจของแต่ละวันเนื่องจากติดภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถสำรวจข้อมูลทั้ง 5 ใบงาน ได้ตามความเหมาะสม เช่น ดำเนินการ 5 ใบงาน ใน

วันที่ 6 .. 2565 กับประชาชน 5 คน  วันต่อๆ ไป ก็ดำเนินการทั้ง 5 ใบงาน กับประชาชนอีกกี่คน  ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

       4. การพิชิตภารกิจของ ECT WEEK จะมี 2 ภารกิจย่อย คือ

           4.1 ใบ Certificate : จากการศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20 ep จาก application CIVIC EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน แล้วทำแบบทดสอบ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (16 ข้อ) จะได้รับใบ Certificate

            4.2 รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ : เป็นผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสัปดาห์ ECT WEEK ตามข้อ 3. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ให้กับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. (ครูกศน.ตำบล) ภายในวันที่ 18 กันยายน 2565 

      วันที่ 9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรม Online Marketing    ในหัวข้อการอบรม

1. การตลาดออนไลน์ คืออะไร

2. แพลตฟอร์มขายของที่ดีที่สุดในยุคนี้

3. การถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ

4. การแต่งรูปภาพผลิตภัณฑ์ด้วยแอพพลิเคชัน

5. การสร้างเพจเฟซบุ๊คและแนวทางการยิงโฆษณา

6. การใช้งาน Lazada สำหรับผู้ขาย

     

      วันที่ 15-18 กันยายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมทดลองตลาด ออกบูทจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างน่ายินดีเป็นอย่างมาก

  

 

         หากคุณเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบรับกับยุค New Normal ที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและผู้คนต่างสนใจสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์ คุณต้องเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นอย่างมากที่ตะต้องพัฒนาแบ้วก้าวตามเทรนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค