“ลูกหม่อน”สร้างฐานราก”

        หม่อนที่ใครๆ ก็รู้จักดีว่าเป็นพืชที่มีคุณค่าสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าต่างๆได้มากมาย หรือแม้กระทั่งการผลิตเครื่องสำอางก็สามารถทำได้จากผลหม่อน(มัลเบอร์ลี่) เช่นกัน

จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยฯสู่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พวกเราผู้จ้างงานและอาจารย์ที่ปรึกษาได้นำผลหม่อน(มัลเบอร์รี่) ที่มีสรรพคุณด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยปรับลดสีผิวเมลานิน ให้ผิวหน้าและผิวกาย มีความเนียน ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์(เจลย์มาร์คหน้ามัลเบอร์รี่, สครับมัลเบอรี่, โทนเนอร์มัลเบอร์รี่) จึงได้มีการจัดอบรมกลุ่มชาวบ้านตำบลทุ่งวังซึ่งเป็นตำบลในโครงการ ให้มีการเรียนรู้และวิธีการทำสูตร(เจลย์มาร์คหน้ามัลเบอร์รี่, สครับมัลเบอรี่, โทนเนอร์มัลเบอร์รี่) ที่ได้จากผลหม่อน(มัลเบอร์รี่) พืชที่ปลูกกันและที่มีในท้องถิ่นนำมาผลิตเครื่องสำอางเหล่านี้เพื่อขายและจัดจำหน่ายได้ในหลากหลายช่องทางต่อไป

 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้สู่ครัวเรือนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

🌾SC03-1 ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์