“ตุงเวียงเป็นที่รู้จัก”

 

ข้าพเจ้านางสาวสายฝน เยรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขยับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจBCG (u2t)fon BCG and regional Dere lopment

จากเดือนที่แล้วเราก็พอจะรู้จักสรรพคุณของลูกหม่อนมัลเบอร์รี่กันแล้วว่ามีสรรพคุณมากพอที่จะทำครีมบำรุงผิว โดยทางผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงชาวบ้านตำบลทุ่งวัง ได้ร่วมการจัดทำครีมบำรุงผิวจากมัลเบอร์รี่ เช่น เจลมาร์คหน้ามัลเบอร์รี่และ สครับมัลเบอร์รี่ รวมถึงการทำแชมพูจากใบหม่อนซึ่งให้ความรู้แก่ชาวบ้านอีกด้วย

ต่อมาในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทางทีมตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากมัลเบอร์รี่มาจำหน่ายที่มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรพคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

 

🌾SC03-1 ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์