การตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากผลหม่อน (BCG)

          จากการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ในโครงการขับเคลื่อนเศแรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตขึ้นมาได้ออกมาจำหน่าย มีการต่อยอดทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการโฆษณาและจำหน่ายสินค้าในหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ และถ่ายทอดวิธีการผลิตในแก่ชาวบ้านในชุมชน

 

          ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบต่าง ๆ ที่ได้จาการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อน(มัลเบอร์รี่) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยบำรุงผิวพรรณ พร้อมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อผิว ทางผู้จ้างงานจึงต้องการที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นจากลูกหม่อนให้มีความทั่วถึง และเข้าถึงผู้ซื้อได้วงกว้าง จึงมีการทำการตลาดที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดบูทธขายสินค้าในงานหรือนิทรรศกาลต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อที่หน้าร้านได้ หรือจะเป็นการทำการตลาดแบบออนไลน์ เผื่อให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกมาซื้อด้วยตนเองสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว

 

          รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากลูกหม่อน ขั้นตอนต่าง ๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การทำการตลาดแบบออนไลน์ นำไปสอนชาวบ้านในชุมชนของตำบลทุ่งวัง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง และเพื่อเป็นแนวคิด แนวปฎิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป