โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

 

ข้าพเจ้า นางสาวอรัญญา  พาสว่าง ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งในเดือนสุดท้ายของการทำงานนั้นผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ.ที่บ้านหนองแม่มดสาธิตวิธีการทำข้าวเกรียนรสน้ำพริกนรกแม่มด และในวันที่ 5-9 กันยายน พ.ศ 2565 ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าพบ กรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบลและรับฟังแนวทางหาข้อมูลแต่ละตำบลและทำกิจกรรม ณ.ที่ อบต ร่อนทอง ในวันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ 2565 ลงพื้นที่ประชาสัมพัธ์เกี่ยวกับ เรื่องประชาธิปไตย 9 ระดมความคิด ข้อเสนอแนะและได้ทำรายงานสรุป ECT Week ส่งและทำแบบทดสอบผ่านแอพ Civic Education

 

ต่อมาผู้ปฏิบัติงานได้มีการเข้าร่วมอบรมการทำตลาดออนไลน์ผ่านช่องทาง Shopee  และได้มีการรวมกลุ่มทำข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกแม่มดกับน้ำพริกนรกเพิ่มแคลเซียม โดยได้มีการแพ็คใส่ถุงวางขายที่ร้านค้าชุมชนสหกรณ์ในชุมชน ในวันที่ 14-18 กันยายน พ.ศ 2565 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ไปขายของในราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อไห้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น 10% และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานได้มีการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ได้มีการเข้าเรียนออนไลน์ (M9-12)  M-09 อี คอมเมิร์ซ101/กลยุทธ์ราคา M-10 การขนส่งและซัพพลายเชน M-11 การตลาดออนไลน์ /ไลฟ์สดขายสินค้า M-12  แนวโน้มธุรกิจและเครื่องมือจัดการสมัยใหม่ ผู้ปฎิบัติงานได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำแบบฟอร์มข้อมูล C04 และ C05 ส่ง

 

จากการทำงานในเดือนสุดท้ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ทำงานเพื่อจะสร้างประโยชน์ไห้กับตำบลที่ได้ทำงานในพื้นที่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนรู้ในด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีมและได้ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพื่อไห้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น 10% มีการขายทั้ง online และ offline เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ U2T for BCG

วิดิโอประจำตำบล

ภาพประกอบกิจกรมม