โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

นางสาว เสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทองประเภทบัณฑิต

 

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน เป็นการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจในตำบล ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้จากเดิม 10 % ดิฉัน นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ได้รับหมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ ณ ชุมชนตำบลร่อนทอง ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” สืบเนื่องจากเฟสที่ 1 เดิมตำบลร่อนทองได้มีการจัดทำน้ำพริกนรกแม่มดลดโซเดียมอยู่แล้ว ในโครงการU2T.BCG เฟสที่ 2 นี้ จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทองได้ เลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบล 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 1. ข้าวเกรียบรสน้ำพริกนรกแม่มด เป็นการนำน้ำพริกนรกแม่มดมาเป็นส่วนผสมในการทำข้าวเกรียบ โดยใช้ระบบอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ แล้วนำไปทอดให้กรอบ ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสนำพริกนรกแม่มด ที่มีรสชาติอร่อย แปลกใหม่ รับประทานง่าย นำมาบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไว้อย่างสวยงาม 2. น้ำพริกนรกแม่มดเพิ่มแคลเซียม เป็นการเพิ่มแคลเซียมจากก้างปลา กระดูกปลา และหัวปลาที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแกะเนื้อปลา นำมาอบแห้งที่มีคุณภาพ แล้วบดเป็นผง จากนั้นนำกลับไปผสมกับน้ำพริกเพื่อเพิ่มแคลเซียม ได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกแม่มดเพิ่มแคลเซียม ก่อนจะนำมาบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ก่อนจัดจำหน่ายในหลายช่องทางทั้ง Online และOffline เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างน้อย 10%

จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา  3 เดือนที่ผ่านมา คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทองทุกท่าน มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลให้มีคุณภาพ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านได้ ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน ชาวตำบลร่อนทองทุกท่าน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตำบลเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้เกิดภาพความประทับใจ ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

 

วีดีโอประจำเดือน

 

รูปประกอบการทำกิจกรรม