โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย

บทความรายงานปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน

          ข้าพเจ้านางสาวขวัญชีวา โมฬีชาติ ทำงานในนามบัณฑิตตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ได้มีการลงพื้นที่บ้านหนองแม่มดหมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เวลา 08.30 มอบกระเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง 09.30 เริ่มกิจกรรมที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 สาธิตการทำข้าวเกรียบและทำน้ำพริกโดยพี่ผู้ใหญ่และทีมงานการเพิ่มแคลเซียมคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานโครงการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา09.30 น. ทีมงาน U2T เข้าพบกรรมการ คส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศส. ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยศึกษารายละเอียดจากการให้ความรู้เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยนในส่วนของการขายออนไลน์การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มยอดนิยมทั้งหมด Shopee Facebook TikTok Instagram ให้ชัดเจนทางออนไลน์พัฒนาเติบโตมากขึ้นอย่างหยุดที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญถ้ามีกลยุทธ์การขายเทคนิคการขายการเพิ่มยอดขายสถานการณ์ทางการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปปรับใช้กับธุรกิจก็สามารถสร้างยอดขายธุรกิจเติบโตมากขึ้นและรับมือกับการตลาดในอนาคตได้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานการตลาดทักษะการตลาดกลยุทธ์การตลาดขายอย่างไรการเปิดการขายปิดการขายการเจรจาต่อรองการบริการการพัฒนาทีมขายต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการตลาดเชิงรุกการขายเชิงรุกช่วยให้เราสามารถโปรโมทสินค้าได้รู้หลักในการขายการสื่อสารทางการตลาดศิลปะการขายขายอย่างไรให้ได้กำไรการนำเสนอสินค้าทักษะการตลาดเพื่อรับรองการแข่งขันอย่างเสรีทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างเห็นได้ชัดประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างล้นหลาม

การตลาดเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนและสร้างความพึงพอใจให้แต่ละบุคคลหรือเป็นกลุ่มทางสังคมโดยย่านกระบวนการทางความคิดและจะเกี่ยวกับขั้นตอนในการกำหนดจุดมุ่งหมายทางการตลาดปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญกับองค์กรธุรกิจต่างๆเนื่องจากเป็นการติดต่อเกี่ยวกับคนการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วดังนั้นต้องศึกษาและมีความรู้ทางด้านการตลาดเป็นอย่างดีสามารถนำความรู้ที่ได้จากการตลาดไปปรับใช้ให้เหมาะสมแต่ละสถานการณ์

วิดิโอประจำตำบล

ภาพประกอบกิจกรรม