ความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของโคกเหล็ก

ฐานิดา จะริตรัมย์

                ภายใต้การทำงานของโครงการ  u2t for BCG ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีขึ้น ได้พบปะพูดคุยกันทำให้คนในชุมชนความเป็นอยู่ที่มีความสุข

ผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกเหล็กได้แก่ ไส้กรอกรสต่างๆ และผักแปรรูปต่างๆ เช่น ผงผัก น้ำผักเพื่อสุขภาพ มีการอบรมการทำไส้กรอก พัฒนาการทำไส้กรอกให้มีความหลากหลายขึ้น จากเดิมที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับเปลี่ยนเพิ่มโดยการนำของที่มีอยู่ในชุมชนนำมาประยุกต์ให้เข้ากับไส้กรอกให้มีความต่างไปจากเดิม เช่น ใส่ใบกะเพราให้มีความหอมทำให้มีรสสัมผัสที่ดีขึ้น ใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มรสสัมผัสให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังมีการอบรมโครงการด้านการตลาด เพื่อทำแนะนำให้ชาวบ้านได้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการตลาดที่กว้างขึ้นโดยการลงผ่านทางเพจ   เฟสบุ๊ค ขายผ่านออนไลน์ กระตุ้นยอดขาย ออกบูธ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย มีผู้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นจำนวนมาก จึงต้องผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของตลาด  นอกจากนี้ยังมีข้าวกล้องหอมและข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ชาวบ้านปลูกแบบออแกนิก การดูแลปลูกข้าวให้คุณภาพข้าวที่ดีและสามารถนำมาต่อยอดได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอนาคตได้

ดิฉันมีความภูมิใจในตำบลโคกเหล็กคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยตรง การเอาใจใส่ในกระบวนการทำแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโคกเหล็กต่อไป