การปฏิบัติงานเดือนกันยายน กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ บัณฑิษจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช “ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” การปฏิบัติงานเดือนกันยายน ได้มีการประชุมงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพรและผ้าไหมมัดหมี่ ให้มีความสวยงามและน่าสนใจ เพื่อที่จะได้นำสินค้าวางจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านขายของ เพื่อให้ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายยืงขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในตำบลสนวน แทนที่จะปลูกแค่ต้นกัญชา ใช้ใบเป็นยารักษาอย่างเดียว ได้มีการนำมาแปลรูปเป็นสินค้าต่างๆเพื่อความหลากหลายในการขายสินค้าที่ได้จากต้นกัญชา โดยกลุ่มของเราได้เลือกทำสบู่สมุนไพรจากใบกัญชา

ในเดือนกันยายน ทางมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดงาน”U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพจาก152ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยทางกลุ่มSC08-1 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำสบู่สมันไพร ,ผ้าไหมมัดหมี่ ,ชาสมุนไพร ,ไข่เค็มและสินค้าของกินต่างๆ ของชาวบ้านภายในตำบลสนวนมาขาย เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้แก่คนในตำบล

และในเดือนนี้ยังมีการลงพื้นที่ตลอดทั้ง5วัน ที่ศูนยกศน.ตำบลสนวน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องการเมืองใกล้ตัวและหัวข้อผู้แทนที่พึ่งประสงค์ สอบถามชาวบ้านและครูประจำกศน.เกี่ยวกับเรื่องหลักประชาธิปไตย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชาวบ้าน ทั้งนี้ยังได้เรียนออนไลน์เกี่ยวกับพลเมืองคุณภาพและเยาวชนพลเมืองวิถีใหม่