เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการประชุมกันในทีมก่อนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน จึงได้มีการแบ่งหน้าที่ให้ทีมงานผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการจัดนิทรรศการตลาดนัดคนเดิน U2T BCG” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งทางทีมงานได้มีการจัดบูธเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนตำบลท่าม่วง จากการขายผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนตำบลท่าม่วง 3วันที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของตำบลท่าม่วง และมีลูกค้ากลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราซ้ำ และได้ชมว่า น้ำพริกเผา และปลานิลแดดเดียวของเราอร่อย จึงกับมาซื้อกลับบ้านไปฝากญาติพี่น้อง

ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจึงได้มองเห็นถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลท่าม่วง จึงได้ทำการเปิดร้านค้าออนไลน์ และแบบออฟไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์ของคนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์และมีการวางแผนการตลาดไว้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย