ทางทีมงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนตำบลสนามชัยเพื่อสอบถามข้อมูลในเรื่องของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เมื่อวันที่ 5-8 เดือนกันยายน 2565

เมื่อวันที่ 15-18 เดือนกันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการจัดนิทรรศการตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาตำบลสนามชัย จึงได้มีการวางแผนการงานกับผู้ปฏิบัติงานโดยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมสินมาวางจำหน่าย และจัดบูทเพื่อเตรียมวางจำหน่ายสินค้า และได้แบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มาขายสินค้าในแต่ละวัน หลังจากผู้ปฏิบัติงานได้วางจำหน่ายสินค้าในวันที่ 15-18 เดือนกันยายน 2565 มีลูกค้ามาซื้อน้ำพริกกากหมู และน้ำพริกปลาย่างทุกวัน ทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ทีมงานผู้ปฏิบัติงานจึงได้ทำการสร้างตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนตำบลสนามชัย