หลักสูตร SC23-2 ตำบลเสาเดียว คณะวิทยาศาสตร์

ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลเสาเดียว เรื่องการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกันยายนและแบ้งหน้าที่กันไปติดตามผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหมและเสื่อกกที่ทางทีมงานได้มอบหมายให้ชาวบ้านได้ทอตามลวดลายที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้ออกแบบไว้ให้

ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการย้อมสีธรรมชาติของเสื่อกก เพราะส่วนมากชาวบ้านจะนิยมย้อมด้วยสีเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสอนขั้นตอนและวิธีการย้อมสีด้วยธรรมชาติให้กับชาวบ้าน และได้มีชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของชาวบ้านเอง และทางทีมงานได้ลงพื้นที่ออกบูธ ชม ชิม ช็อป แชร์ มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและเสื่อกกของตำบลเสาเดียวที่เป็นการทอด้วยมือของชาวบ้านเอง