ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (u2t for BCG and Regional development)

 

ในเดือนกันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลห้วยหินได้มีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยยุทธศาสตร์ BCG ในการผลิตสินค้าแก่ชาวบ้านในตำบลห้วยหิน โดยมีวิทยากร คุณสมพร   หม่องนันตะ มาสอนวิธีการทำกล้วยฉาบหลายแบบหลายรส เช่น   ช็อคโกแลต  ไวท์ช็อคโกแลต  และคาราเมล ข้าพเจ้าเเลพทีมงาน U2T for BCG เทศบาลตำบลห้วยหินได้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในวันรับปริญญา (ซ้อมใหญ่) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์