ผลิตภัณฑ์ทุ่งวังสู่การตลาด

 

ผม นายจิรพัฒน์ ใจหนัก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นจ้างงานของตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ในการปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2565 ได้มีการวางเเผนเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการพันาผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์คือ เจลมาร์กหน้าจากผลมัลเบอร์รี่ (ลูกหม่อน) สคับจากผลมัลเบอร์รี่ และโทนเนอร์ ในพื้นที่ของตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ 12 ของตำบลทุ่งวัง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เกี่ยวในการทำเจลมาร์กหน้าจากผลมัลเบอร์รี่ (ลูกหม่อน) สคับจากผลมัลเบอร์รี่ และโทนเนอร์ ซึ่งได้รับร่วมมือจากชาวบ้านเป็นดี จนผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ที่เหมาะกับการนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปต่อยอดจนก่อเกิดได้รายให้ครอบครัวและชุมชน และยังสามารถนำเป็นสินค้า OTOP ภายใต้ชื่อแบรนด์ตุงเวียงของตำบลได้อีกด้วย และช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ของตำบลทุ่งวัง โดยได้สินค้าของเราไปจัดในงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่ เซ็นทรัลขอนแก่น ที่โครงการ BCG (U2T for BCG) ได้จัดขึ้น ทำให้สินค้าของเรามีความโดดเด่นในการตลาดโดยมีวิทยากรช่วยโปรโมทสิ้นค้าของเรา และช่วยยกระดับของสินค้าของตำบลของเราเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะนำมาจัดงานที่มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล  ณ หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 – 18 กันยายน ที่ผ่านมา

    

 

 

จากการลงพื้นที่ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม สิงหาคม จนถึงเดือนกันยายน เป็นเดือนสุดที่ของการจ้างงานของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ทางผู้ปฎิบัติทุกคนได้ใส่ใจให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงานและพร้อมให้ความรู้ต่าง ๆ ให้ชาวบ้านตำบลทุ่งวังของเรา เพื่อก่อเกิดผลประโยชน์ในการผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ คือ เจลมาร์กหน้าจากผลมัลเบอร์รี่ (ลูกหม่อน) สคับจากผลมัลเบอร์รี่ และโทนเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้ชาวบ้าน และยังนำมาสินค้า OTOP ของตำบลของเราได้อีกด้วย ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)