ในเดือนกันยายนนี้ กระผม นายวีระชัย ขจรภพ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลCBD สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล และข้อมูลต่างๆ​ ในเดือนสุดท้ายก็ได้มีการนำสินค้าในโครงการ​ที่กลุ่มเราพัฒนา​มานำเสนอ ออกร้านค้าในพื้นที่​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​อีกด้วย​ ทั้งมีการลงพื้นเก็บข้อมูล​ชุมชนเกี่ยวกับ​ประชาธิปไตย​ในชุมชนกับ​ กศน.​ ของตำบลด้วย

ผลิตภัณฑ์ในโครงการ ผ้าไหมมัดหมี่ สบู่สมุนไพรใบกัญชา

ลงพื้นเก็บข้อมูล​ชุมชนเกี่ยวกับ​ประชาธิปไตย​ในชุมชน

ออกร้านค้าในพื้นที่​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์

 

สุดท้าย​นี้ทางกระผม​ ขอขอบคุณ​โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ​ ที่ได้พัฒนา​เสริมสร้าง​ความรู้ชุมชน​ พัฒนา​สินค้า​ผ้าไหมมัดหมี่​ สบู่สมุนไพร​ใบกัญ​ชา​ และตัวกระผมเองให้มีความรู้​เพิ่มเติม​ อีกทั้งนังได้ช่วยเหลือและพัฒนา​ชุมชนไปได้อย่างมาก