การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหัวไชเท้า ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินงานต่อจากเดือนที่แล้วได้คิดค้นสูตรการทำกิมจิหัวไชเท้าที่ถูกปากคนไทย และชาหัวไชเท้าที่กินง่ายทำให้รู้สึกสดชื่น เมื่อได้รสชาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแล้วก็เริ่มออกแบบตราสินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และวางแผนการตลาด

ต้นเดือนกันยายน ลงพื้นที่ซื้อของจากตลาดชุมชนเพื่อทำกิมจิหัวไชเท้าตามออเดอร์ที่ได้รับและจัดส่งให้ลูกค้า

15-19 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัตงานกับคณะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

15-18 กันายายน 2565 จัดบูธเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน U2T for BCG BRU Fair ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์