การจัดทำรายงานสรุปโครงการ U2T ตำบลโคกมะม่วง


นางสาวประภาพร ผลพรต  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  MS05-1

      ชม ชิม ช้อป แชร์ U2T for BCG BRU fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าที่จัดขึ้น ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดวางจำหน่าย ขนุนทอดกรอบ เยลลี่ผลไม้ ท๊อฟฟี่ผลไม้ ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2565 และข้อสรุปของการดำเนินงานในเดือน กันยายน เป็นไปอย่างราบรื่นในส่วนของสมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพในเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้มีการวางแผนการดำเนินการในเดือนถัดไปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

    

และรวบรวมข้อมูล TCD ทั้ง 10 ประเภทได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อสรุปในรูปเล่มรายงาน