ดิฉันนางสาวกมลชนก ลำไธสง ประเภท ประชาชาชน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานในเดือนกันยายน ของตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมกันทดลองพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยกวน ซึ่งการพัฒนาสูตรของกล้วยกวนมีส่วนผสมหลักคือกล้วยกับกะทิ เเละไม่ผสมน้ำตาลเพราะเอาความหวานจากกล้วย เนื่องจากกล้วยที่นำมากวนจะเป็นกวนที่สุกงอมพอดีทำให้ไม่ต้องใส่น้ำตาลมีรสชาติหวานธรรมชาติจากกล้วยและมีความมันของกะทิและนำมานึ่งเป็นกล้วยนึ่งได้ เเละมีอีกผลิตภัณฑ์คือ หัวไชเท้าดองเกาหลี โดยจะพัฒนาสูตรที่ใช้ทั้งการดองหัวเชื้อ การดองหัวไชเท้าด้วยเกลือเเละการดองหัวไชเท้าเเบบเกาหลี ในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวไชเท้าดองเป็นเพิ่มมูลค่าสินค้าและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับชุมชน

       

   

ทางผู้ปฎิบัติงานตำบลกันทรารมย์ ร่วมกับ กศน.ประจำตำบล ดำเนินงานเข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.พูดคุยบทบาทหน้าที่ การขับเคลื่อนสร้างยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างเครือข่ายพลเมือง (ECT Week)

ผู้ปฎิบัติงานได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ของหมู่บ้านระกาเเละหมู่บ้านเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ 15-18 กันยายน 25665 U2T for BCG BRU FAIR ชม ชิม ช้อป แชร์ มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัด โดยตำบลกันทรารมย์ได้จัดบูธจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าที่จำหน่ายได้แก่ กล้วยกวน ไชเท้าดอง กล้วยเบรกเเตก ขนมกล้วย

นอกจากนี้ทางตำบลเรายังได้มีทำโลโก้สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดตามสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ FACEBOOK LINE SHOPEE เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น