อำเภอกระสังมีของขึ้นชื่อคือหัวไชเท้า ตำบลกันทรารมย์ จึงได้นำหัวไชเท้ามาเป็นส่วนประกอบหลักในการเเปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นหัวไชเท้าดอง และกิมจิซึ่งสามารถทานร่วมกับอาหารอื่นๆได้ ได้  พื้นที่นี้มีการปลูกกล้วยเป็นพืชเศษฐกิจที่สร้างรายได้ทั้งปี จึงมีการแปรรูปกล้วย เพื่อสร้และนำกล้วยมาเป็นส่วนประกอบหลัก จึงได้พ้ฒนาสูตรมาเป็นขนมกล้วย ให้น่าทานมากขึ้น และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามยืดดอายุอาหารให้นานขึ้นอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลกันทรารมย์นี้ภายใต้ชื่อ เซราะกะน๊อบ

หัวไชเท้าดอง จากหัวไชเท้าหวานและเค็ทแปรรูปมาเป็น หัวไชเท้าดองที่มีรสชาติเข้มข้นกว่าเดิม ทานเล่นได้ แนมกับอาหารอื่นๆ

เป็นเครื่องเคียงได้ ทานง่ายกว่าเดิม

 

 

กล้วย  พัฒนามาเป็น ขนมกล้วยที่ทานง่าย เป็นของฝากได้

และในครั้งนี้ไดมีการจัดงานโชว์สินค้าตำบลกว่า 152 ตำบล ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อีกด้วย