ทีมงานได้ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเดือนกันยายน ทางเราได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าชุมชนและตัวแทนชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้พร้อมต่อการออกบูธเพื่อจัดจำหน่ายและผลักดันผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้โด่งดังและเป็นที่รู้จักในวงกว้างในวันออกบูธทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายมาจัดวางผลิตภัณฑ์ของเราที่มีหลายรูปแบบหลายขนาด จัดวางพร้อมจำหน่ายในราคาที่จับต้องได้ไม่สูงเกินไม่ต่ำเกิน และอยู่ในเกณฑ์กลางๆสำหรับลูกค้าทั่วไปhttps://youtu.be/jscJeIoNZC8