ในการปฏิบัติงานเดือนกันยาน ช่วงต้นเดือนได้เข้ากรรมการ กศน ตำบลเมืองไผ่ และได้เข้าไปพูดคุยกับตัวแทนชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ทางทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชน มาประดับตกแต่งให้สวยงามและเข้ากับยุคสมัยของลูกค้าแต่ละวัย เพื่อเป็นตัวเลือกในหลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์ https://youtu.be/jscJeIoNZC8