MS17-2 ออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

การปฏิบัติงานในเดือน กันยายน พ.ศ.2565 วันที่ 5-10 กันยายน พ.ศ.2565 เป็นการลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกันระหว่างคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลสำโรง และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ตำบลสำโรง อำเภอพลับชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11-14 เป็นการจัดเตรียมสินค้าร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานตำบลสำโรงเพื่อเตรียมพร้อมออกบูธจำหน่ายสินค้า

วันที่ 15-18 โครงการ U2T for BCG fair เป็นการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนทุกตำบล เพื่อส่งเสริมและหารายได้เข้าสู่ชุมชน โดยตั้งบูธขายสินค้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์