โดยกลุ่ม U2t ตำบลโคกมะม่วง ได้นำผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรนำไปจัดจำหน่ายที่  งาน “U2T for BCG BRU FAIR”ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ วันที่ 14-18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้บ้านเริงแก้ว (บ้านปลื้มพัฒนา) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มาจัดจำหน่ายด้วยผลการตอบรับจากผู้มาร่วมงานให้การตอบรับดีมาก

นอกจากนี้ยังมีโอกาศเข้าไปเก็บภาพในพื้นที่ต่างๆในเขตตำบลโคกมะม่วงเพื่อทำรายงาน  TCd ภายใต้ชื่อตามฮอยอารยธรรมและคอมมิวนิสต์ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มีหลากหลายพื้นที่ทั้งวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงความเป็นมาสถานที่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์อีกด้วย

ถ้ำฝาระมี
“อนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้”

วัดปลื้มพัฒนา สาขาที่ 29 วัดหนองป่าพง