ดิฉัน นางสาวรัตติกาญจน์ บุญทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 มีดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าได้มีการวางแผนการทำงานในรูปเเบบของออนไลน์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในทีมทุกคนเเละคณะอาจารย์ทุกท่าน
โดยได้ดำเนินการทำผลิตภัณฑ์ ออกแบบแพ็กเกจให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นและออกเเบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัยรวมถึงดึงดูดใจผู้บริโภคที่ได้เห็น

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 เป็นสัปดาห์ ECT WEEK ดิฉันได้เข้าร่วมทำกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม ECT WEEK ลงพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น ไปพบกับกรรมการศูนย์ฯ ณ ที่ทำการ ศส.ปชต. กศน. ตำบลโคกขมิ้น เพื่อเก็บข้อมูลการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชน และเก็บข้อมูลทางการเมือง ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทั้งหมดรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบใน กศน. ตำบลโคกขมิ้นต่อไป

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน ได้นำผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกขมิ้น ได้แก่ข้าวเกรียบกล้วย และไอศกรีมทุเรียนทอด มาวางจำหน่ายที่บูธในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” ชม ชิม ช้อป แชร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นงานที่ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 มีสินค้าจาก U2T for BCG ซึ่งมีทั้งหมด 152 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ มาวางจำหน่ายมากมาย ในการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างรายได้ รวมถึงเป็นการเผยเเพร่ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลออกสู่ท้องตลาดให้เป็นที่รู้จักเเก่ผู้บริโภคที่ได้พบเห็น