ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา นุชาญรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : MS24-2 การเปิดบูธขายของประจำเดือนกันยายน ของตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งข้าพเจ้าทีมปฏิบัติงานประจำตำบลกันทรารมย์ได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ คือ หัวไชเท้าดอง,กล้วยกวนกะทิ,ขนมกล้วย เป็นต้น ในงาน U2T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 15 -18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การออกบูธแสดงสินค้าหรือบริการถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้ดีมากที่สุดวิธีหนึ่งเพราะองค์ประกอบที่จะทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือสาระสำคัญของสารต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการไปออกบูธแสดงสินค้าหรือบริการตามนิทรรศการหรืองานเทศกาลต่างๆ สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสามัคคีของทีมงานตำบลกันทรารมย์อย่างมาก มีทีมงานที่เข้มแข็งอย่างผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกันทรารมย์เพื่อให้การทำงานดำเนินการไปได้ตามเป้าหมายของ U2T for BCG การทำงานจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าทางเราขาดการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลกันทรารมย์ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกันทรารมย์ ไม่ว่าจะปิดโครงการไปแล้วทางข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานก็จะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลกีนทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นที่รู้จักต่อไป