ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา คำพิมเลิศ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ได้มี ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม การประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานทุก ๆคน ในการจัดทำการเชิงปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการทำผลิตภัณฑ์ การออกแบบแพ็กเกจ และโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัย

วันที่ 5 -9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วม ทำกิจกรรม การขับเคลื่อนกิจกรรม ECT WEEK ลงพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น ไปพบกับกรรมการศูนย์ฯ ณ ที่ทำการ ศส.ปชต. กศน. ตำบลโคกขมิ้น เพื่อเก็บข้อมูลการสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน และนำข้อมูลที่ได้ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบใน กศน. ตำบลโคกขมิ้นต่อไป

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน ได้นำสินค้าของตำบลโคกขมิ้น ได้แก่ข้าวเกรียบกล้วย และไอศกรีมทุเรียนทอด มาวางจำหน่ายที่บูธ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” ชม ชิม ช้อป แชร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์