บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2565
ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติของตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน U2T for BCG อาจารย์ที่ดูแลในตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงการทำงาน ในช่วงต้นเดือนที่มาข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน นัดชาวบ้านประชาชนเพื่อไปเรียนรู้อบรมและเรียนรู้วิธีการทำข้าวอบกรอบธัญพืช ที่วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 13 คน                      

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ได้ทำกิจกรรม ETC WEEK เป็นกิจกรรมม การศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้คุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำิเนินงานของ ศส.ปชต. และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง

ในช่วงวันที่ 14 กันยายนถึงวันที่ 18 กันยายน 2565 ได้มีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าประจำตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสินค้าที่ตำบลชุมแสงจัดจำหน่ายคือ ข้าวอบกรอบธัญพืช และผ้า คลุมโซฟาที่ตัดเย็บจากผ้าไหม และสินค้าที่วางจำหน่ายได้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเรื่อยๆ และการตอบรับเป็นอย่างดี