โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

 

ข้าพเจ้า นางสาววรรณิสา บุญเรือง ประเภท ประชาน ตำบลไทยเจริญ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ในการลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

 

วันที่ 1 กันยายน ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มของชุมชน จัดทำสบู่ ยาสระผม และครีมอาบน้ำจากฝักไหม และสอนเทคนิคการด่องไหม การต้มไหม

 

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสราวุทธ โสพรมมี ครู กศน.ตำบล (กรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต.ไทยเจริญ)ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T พบกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลไทยเจริญ (กศน.ตำบลไทยเจริญ) อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ 14 กันยายน เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำซุ้ม แสดงสินค้าของกลุ่มเสื่อกกและผ้าไหมของตำบลไทยเจริญ และตัดสินค้าวางจำหน่าย ในวันต่อไป