เขียนโดย : ดาหวัน ชัยชนะ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ในที่สุดก็เดินทางมาสู่การดำเนินโครงการ U2T for BCG สำหรับเดือนสุดท้าย โดยในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่และทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างร่วมกับทีมงานเครือข่าย U2T และชาวบ้านในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับการย้อมวัตถุดิบหลักในการทำผลิตภัณฑ์อย่างเส้นไหม เส้นด้าย และกก รวมไปถึงการแปรรูปและออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์

กิจกรรมการย้อมเส้นด้ายสีธรรมชาติ ณ บ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยทางกลุ่มแม่บ้านได้สาธิตเกี่ยวกับการย้อมเส้นด้ายจากวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นใบสัก แก่นฝาง แก่นขนุน มะค่าแต้ มะกอก ประดู่ สะเดา แก่นเข ซึ่งพืชแต่ละชนิดที่นำมาย้อม จะใช้ส่วนของพืชที่แตกต่างกัน ทั้งใบ แก่น หรือเปลือก

   

อบรมเรื่องการย้อมไหมสีธรรมชาติ ณ ตำบลบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับการย้อมไหม ได้ลองอัญชันมาย้อม ซึ่งทำให้ได้เฉดสีใหม่ที่สวย แปลกตา กรรมวิธีค่อนข้างยุ่งยากกว่าการย้อมด้วยใบและเปลือกไม้ การย้อมไหมจะมีความต่างกับการย้อมด้ายอยู่เล็กน้อยคือ เส้นไหมจะมีความมันวาว เส้นใยมีความเหนียว เวลานำมาทอจะได้ผืนผ้าที่สีสันสดใส

  

อบรมเรื่องการย้อมไหมและกก ณ ตำบลบ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง

ในการอบรมครั้งนี้ ได้เกียรติจากอาจารย์ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ มาให้ความรู้เพิ่มเติมในการย้อมสีเส้นไหมและเส้นกกจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งในการย้อมสีกกนั้นมีกรรมวิธีในการย้อมค่อนข้างยุ่งยาก และสีที่ได้จะไม่ค่อยติดในเส้นใยของกก จะต้องใช้สีโทนเข้มในการย้อม เช่น เปลือกสะเดาและเปลือกยูคา

     

อบรมเรื่องการออกแบบลายผ้า ณ บ้านส้มกบ ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง

รศ.สมบัติ ประจญศานต์ สอนวิธีการออกแบบลวดลายต่าง ๆ เพื่อใช้บนผืนผ้าและผืนเสื่อ โดยใช้กระดาษA4 แบ่งเป็น4ชิ้น แล้วตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม ทาบลงบนผืนผ้า เลือกลวดลายที่ชอบ จากนั้นวาดลวยลาดลงบนกระดาษเขียนลาย

   

นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่ม U2T ตำบลมะเฟืองยังได้ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า ที่มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน อีกด้วย

คลิปวิดีโอประจำเดือนกันยายน